ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου ‘’ Άγιος Αλέξανδρος ‘’, βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας και Μεσολογγίου 21, στον Δήμο Π. Φαλήρου και πριν τη σύσταση του Ιδρύματος λειτουργούσε ως εξαρτημένη Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 49 στον Δήμο Π. Φαλήρου.

 

Στις 2/1/1958 η Έμμα Κ.Τσίχλη με ιδιόγραφη διαθήκη αφήνει την περιουσία της στο σύζυγό της και μετά τον θάνατό του την κληροδοτεί στη Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου ‘’ Άγιος Αλέξανδρος ‘’.

 

Κατόπιν της παραπάνω διαθήκης και της από 7/12/1962 σύμφωνης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων εγκρίθηκε η σύσταση του Ιδρύματος ως Ν.Π.Ι.Δ. με το Β.Δ. 41/11-1-1963 (ΦΕΚ 5/23-1-1963 τ.Α’), με το οποίο κυρώθηκε και ο οργανισμός του Ιδρύματος.


Σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 1 του Οργανισμού είναι η φιλοξενία, προστασία, διαπαιδαγώγηση, ψυχοσυναισθηματική στήριξη και κοινωνική αποκατάσταση κοριτσιών κακοποιημένων, παραμελημένων και γενικότερα κοριτσιών προερχόμενων από οικογένειες με διάφορα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.


Για την εισαγωγή των παιδιών δεν γίνεται καμια διάκριση ως προς τη φυλή, την εθνικότητα και το θρήσκευα.
Εκτός από την παροχή ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, προωθείται η ανάπτυξη της αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους μέσα από την εκμάθηση δεξιοτήτων, τη δημιουργική απασχόληση και την επικοινωνία σε ένα περιβάλλον σεβασμού, αξιοπρέπειας και ελευθερίας της έκφρασης.
Τα παιδιά φοιτούν στα δημόσια σχολεία της περιοχής και επιπρόσθετα υποστηρίζονται με φροντιστηριακά μαθήματα. Ακόμα  ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες όπως μαθήματα μπαλέτου, χορού, ζωγραφικής, ηλέκτρονικών υπολογιστών και εκμάθηση ξένων γλωσσών 

 

Η εισαγωγή των παιδιών γίνεται με έγκριση του 7μελούς άμισθου Διοικητικού Συμβουλίου και αφου έχει προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία ή αίτηση κηδεμόνα και παραμένουν μέχρι την πλήρη επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.


Σήμερα η Στέγη φιλοξενεί 15 κορίτσια τα οποία  απαγορεύεται να έχουν επαφή με τις οικογένειές τους ή άτομα του περιβάλλοντός τους, καθώς έχει αρθεί η επιμέλεια με εισαγγελική εντολή εξ αιτίας περιστατικών κακοποίησης που παρατηρηθήκαν στις οικογένειές τους. 
Τα κορίτσια παρά τις τραυματικές τους εμπειρίες, καταφέρνουν να ενταχθούν με αξιοπρέπεια στην κοινωνία,   εξαιτίας της ασφάλειας που ένιωσαν και της στοργής και της φροντίδας που πήραν.


H Στέγη σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα κυρίως οικονομικά καθώς τα τεσσερα τελευταία χρόνια δεν έχει λάβει κρατική επιχορήγηση . Αποτέλεσμα αυτού είναι να μειωθεί το προσωπικό στο ελάχιστο δυνατό, να βγαίνουν με δυσκολία οι βάρδιες , να υπάρχει δυσκολία  στην καταβολή μισθών, ασφάλιστρων , δόσεων εφορίας αλλά και στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών και του κτηρίου.
Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη Στέγη και τα παιδιά μας. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη, δίνει μεγάλη χαρά στα παιδιά μας και δύναμη σε εμάς να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

 

 


    Εκ μέρους του Δ.Σ.        
        Η Διευθύντρια   

 
         Κόγια Έλενα